Overnatting

Overnattingskapasiteten ligger på 25-30 personer, avhengig av hvor stort armslag man ønsker.

Bildene viser interiør fra våre overnattings hytter.

Overnatting